Thứ tư, 08/02/2023

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 19/06/2018
BÁO CÁO

1. Định hướng Hội thảo

Năm 2018, Hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng chính quyền điện tử; về tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,…

1. Nội dung Hội thảo

2.1. Các phát biểu định hướng

·         Cơ hội và thách thức để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

·         Vai trò của lãnh đạo trong việc khai thác các cơ hội từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2.2. Ứng dụng và giải pháp CNTT trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

·         Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp, du lịch, dự báo,… thích ứng với biến đổi khí hậu.

·         Giải pháp trí tuệ nhân tạo lắng nghe dư luận xã hội trên kênh mạng trực tuyến, phân tích hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước.

·         Giải pháp xây dựng kho dữ liệu số cấp tỉnh.

·         Giải pháp thu thập, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ương và địa phương.

·         Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin ứng phó biến đổi khí hậu.

2.3. Phát triển nguồn lực và đầu tư, khởi nghiệp

·         Phát triển nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0

·         Giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT

·         Giải pháp phát triển nguồn lực CNTT đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng 4.0

·         Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển CNTT

2.4. Kinh nghiệm chia sẻ giữa các địa phương

·         Kinh nghiệm phát triển mô hình kết cấu hạ tầng CNTT các cấp.

·         Kinh nghiệm triển khai một số ứng dụng dùng chung trong tỉnh.

·         Kinh nghiệm sử dụng chữ ký số tại địa phương

·         Kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn thông tin

·         Kinh nghiệm xây dựng CSDL và số hoá CSDL 

·         Kinh nghiệm tăng hiệu quả dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4.

 Thông tin về Hội thảo tại các website

http://ict.vinhlong.gov.vn.

http://www.vaip.org.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
   Các tin khác...
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0