Thứ năm, 02/02/2023

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 11/07/2019
Dự kiến Chương trình Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam tại Phú Yên

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH: HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ XXIII

Chi tiết Chương trình Download tại đây.

1. Định hướng hội thảo:

Năm 2019, hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước tại các văn bản: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính quyền điện tử và các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cộng đồng và người dân; xây dựng đô thị thông minh (trọng tâm là chuyển đổi số lĩnh vực Du lịch, Nông nghiệp, Tài nguyên-Môi trường); Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4,...

2. Nội dung hội thảo:

- Chính Phủ điện tử những thành tựu đạt được, các giải pháp, định hướng năm 2020 và những năm tiếp theo; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, mô hình đô thị thông minh;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia và tại địa phương. Hiện trạng và định hướng việc chuyển đổi số phục vụ Chính phủ điện tử, Kinh tế số, xã hội số;

- Hiện trạng và định hướng nâng cao an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước đến năm 2020; An toàn thông tin trong xây dựng CQĐT cấp tỉnh.

- Phát triển hạ tầng CNTT-TT, giải pháp và định hướng dùng chung hạ tầng viễn thông, CNTT; Giải pháp thúc đẩy sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử từ Trung ương đến địa phương;

- Cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các ứng dụng cấp quốc gia và tại địa phương; Giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ương và địa phương;

- Mô hình hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin song song với việc triển khai kết cấu hạ tầng CNTT tập trung quản lý kho dữ liệu;

- Chuyển đổi số, kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ CQĐT, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh;

- Hiệu quả mô hình cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3,4;

- Nguồn lực, nguồn nhân lực cho phát triển CNTT-TT.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát triển công nghệ thông tin.

- Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, du lịch để phát triển kinh tế địa phương, liên kết phát triển du lịch các khu vực; trong lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp, dự báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, cảnh báo lũ,… thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Giải pháp trí tuệ nhân tạo lắng nghe dư luận xã hội trên kênh mạng trực tuyến, phân tích hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước.

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0