Thứ sáu, 09/12/2022

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 08/08/2016
Bộ TT&TT thúc đẩy cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp ICT

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển DN đến năm 2020 của Bộ TT&TT đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của  Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. (Nguồn ảnh: chungta.vn)

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định ban hành "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển DN đến năm 2020 của Bộ TT&TT".

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chương trình hành động của Bộ TT&TT xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn là: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN; Đảm bảo quyền kinh doanh, quyền tiếp cận bình đẳng nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN.

Cụ thể, với nhóm giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN, cùng với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết  19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Quyết định 225 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT cũng được yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho DN giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.

Đồng thời, mở chuyên mục hỗ trợ phát triển DN trên trang thông tin điện tử; công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của DN trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ DN.

Đối với việc bảo đảm quyền kinh doanh, quyền tiếp cận bình đẳng nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, theo Chương trình, các giải pháp sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm có: rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của DN; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối DN theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với các DN lớn, DN đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa các DN nhà nước; bán vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ, gồm cả những DN đang kinh doanh hiệu quả, tạo cơ hội cho khối DN tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN xã hội phát triển…

Với nhóm giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho DN, Bộ trưởng giao Vụ Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp Cục PTTH&TTĐT rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình; phát huy vài trò hỗ trợ DN tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh DN hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển KT-XH của đất nước.

Đồng thời, hai đơn vị này cũng được giao thống kê, tổng hợp các tin bài phát hiện những hành vi tiêu cực, cản trở DN gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT được yêu cầu trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động tại đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình và Kế hoạch. Vụ Quản lý Doanh nghiệp được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển DN đến năm 2020 của Bộ TT&TT" với lãnh đạo Bộ.

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0