Thứ bảy, 02/07/2022

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 09/07/2008
Chỉ thị về phát triển công nghiệp CNTT

Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT Việt Nam.

Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT ngày 8/7/2008 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghiệp CNTT được Chính phủ và Thủ tướng đã giao.

Cụ thể, Vụ CNTT có trách nhiệm xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển công nghiệp CNTT; điều tra, khảo sát về tình hình phát triển công nghiệp CNTT tại Việt Nam; nghiên cứu phương án xây dựng Khu tổ hợp công nghiệp CNTT-TT của Bộ TT&TT và tổ chức triển khai thực hiện.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam xây dựng dự án nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; tổ chức đánh giá, kiểm thử các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) đưa vào Danh mục các sản phẩm PMNM để khuyến cáo sử dụng; triển khai một số sản phẩm phần mềm, nội dung số trọng điểm; nghiên cứu việc thành lập Quỹ phát triển công nghiệp phần mềm và thực hiện dự án xây dựng hình ảnh thương hiệu Quốc gia cho công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ có trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về công nghiệp CNTT; đề xuất phương án thành lập kho tài sản trí tuệ phần mềm. Liên quan đến vấn đề nhân lực, Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực CNTT; xây dựng quy định về điều kiện hoạt động đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng các kỹ năng chuyên ngành và công nghệ mới cho đội ngũ nhân lực công nghiệp CNTT, cấp chứng chỉ trong lĩnh vực CNTT.

Chỉ thị yêu cầu sớm hoàn tất quy chế về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN, định mức cho các dự án CNTT, đặc biệt là các dự án phần mềm; xây dựng các chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT lớn, các khu CNTT tập trung về hạ tầng viễn thông và kết nối Internet. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) có trách nhiệm xây dựng các chính sách về an toán thông tin, các quy định về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin và đảm bảo an toàn mạng cho phát triển công nghiệp CNTT; đóng vai trò điều phối đảm bảo an toàn mạng ở Việt Nam.

Đối với các địa phương, chỉ thị yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án phát triển các khu CNTT tập trung, khu công nghiệp phần mềm; ban hành cơ chế phát triển công nghiệp CNTT tại địa phương; điều tra, khảo sát tình hình hoạt động công nghiệp CNTT; có kế hoạch tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực, phát triển hạ tầng cho công nghiệp CNTT và một số sản phẩm CNTT trọng điểm.

Chỉ thị này cũng yêu cầu các hiệp hội và các doanh nghiệp CNTT tăng cường vai trò phản biện, chủ động đề xuất các chính sách thúc đẩy công nghiệp CNTT và tích cực tham gia vào các dự án, đề án phát triển công nghiệp CNTT.

Theo Ictnews

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0