Thứ ba, 16/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 20/08/2008
Báo cáo Việt Nam ICT Index 2007 sẽ công bố vào tháng 10 năm 2008

Liên tục trong các năm 2006, 2007 với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Hội Tin học Việt Nam đã là cơ quan thường trực thu thập số liệu và đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam thông qua Báo cáo Việt Nam ICT index.

Các Báo cáo thường niên các năm 2006, 2007 đã nhận được sự ủng hộ của các Bộ - Ngành, các Tỉnh - Thành phố cùng khối Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, qua Báo cáo Vietnam ICT index thường niên giúp cho các đối tượng nhìn nhận rõ hơn về hiện trạng ứng dụng CNTT-TT của mình và tạo điều kiện cho các đối tượng có thể xây dựng định hướng quy hoạch, chiến lược và dự báo tình hình ứng dụng CNTT-TT.   
Năm 2008, nhằm tiếp tục và định kỳ đánh giá thực trạng tình hình và đề xuất những  giải pháp cần thiết thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT ở nước ta trong  thời gian  tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT đã giao nhiệm vụ cho Hội Tin học Việt Nam thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 90, 91 và các ngân hàng thương mại năm 2007 (Việt Nam ICT Index 2007) trong công văn số 01/BCĐCNTT-VP gửi các bộ ngành, tỉnh – thành phố, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp 90-91 và các ngân hàng thương maọi ngày 29/7/2008. Qua đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo (xen phần dowload phía dưới). Các số liệu cung cấp của các đầu mối sẽ là tài liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo đánh giá đúng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT ở nước ta và đề ra các giải pháp thích hợp cho những năm tiếp theo.
Phiếu điều tra gửi về: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, số 1 Hàn Thuyên, Hà Nội trước ngày 25/09/2008. Dự kiến trong tháng 10 Hội Tin học Việt Nam sẽ tiến hành thu thập số liệu kiểm chứng và tiến hành đánh giá. Báo cáo Vietnam ICT Index sẽ công bố trong dịp tổ chức Tuần lễ Tin học Việt Nam (IT Week 17) vào cuối tháng 10/2008. 
Chi tiết liên hệ Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (Điện thoại: 04-9436927; hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam (Điện thoại : 04-8211725/9712597 máy lẻ 602 - chị Phượng ; Fax: 04-8211708; eMail: vaip@vnn.vn ) .
Do lỗi văn bản, nên trong các mẫu phiếu điều tra đã gửi các đối tượng tham gia báo cáo có lỗi sai sót năm 2007 (trong bản gửi là 2006), cụ thể:
Lỗi trên Phiếu điều tra ICT Index của các tỉnh/thành phố:
Sửa năm 2006 thành năm 2007
cho tất cả các mục sau:
1. Mục 7 và mục 9 nhóm chỉ tiêu Hạ tầng nhân lực
2. Mục 1 và mục 2 nhóm chỉ tiêu Ứng dụng CNTT

Sửa năm 2006 thành năm 2007 cho tất cả các mục sau trong phần Hướng dẫn điền phiếu điều tra:
1. Mục 6 và mục 8 nhóm chỉ tiêu Hạ tầng nhân lực
2. Mục 1, 2, 3 và khoản 2, 3 mục 6 của nhóm chỉ tiêu Ứng dụng CNTT

Lỗi trong Phiếu điều tra ICT Index của các bộ/CQNB:
Sửa năm 2006 thành năm 2007 cho tất cả các mục sau trong Phiếu điều tra:
1. Mục 2 nhóm chỉ tiêu Môi trường tổ chức và chính sách.
Mẫu phiếu điều tra cho bốn nhóm đối tượng các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 90, 91 và các ngân hàng thương mại download tại đây hoặc mục Môi trường – Chính sách/VN ICT Index .
Download
VP VAIP
  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0