Thứ ba, 16/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2011

“Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII - Hội Tin học Việt Nam   

Phương hướng chung:

-          Tổ chức và thu hút hội viên, các Hội Tin học thành viên đóng góp công sức và trí tuệ, đề xuất các sáng kiến, động viên nguồn lực cho xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”, coi việc thực hiện Đề án là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

-          Hoàn thiện và chuyên nghiệp công tác tổ chức để tăng cường nguồn lực ; đảm bảo tài lực, nhân lực và môi trường hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VII.

-          Đoàn kết hợp tác, phối hợp hành động với các Hội Tin học thành viên, các Hội, Hiệp hội ngành nghề CNTT-TT. Tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức về CNTT trong  và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội.

-          Nâng cao năng lực quảng bá và trình độ tổ chức các hoạt động và sự kiện thường xuyên; Ổn định và phát triển các Tạp chí, các Trang thông tin điện tử, các chương trình tuyên truyền về CNTT-TT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-         Tích cực chuẩn bị định hướng phát triển và phương hướng hoạt động của Hội giai đoạn 2011-2020. Xây dựng định hướng cho công tác đào tạo xã hội của hội về  CNTT-TT.

-         Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội với các chính sách, chương trình,  dự án về CNTT-TT.

-         Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án thúc đẩy sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam.

 10 công tác trọng tâm năm 2011 :

  1. Tổ chức hội viên: Chuẩn bị công tác tổ chức, tuyên truyền và nguồn lực cho Đại hội VII Hội Tin học Việt Nam vào tháng 10/2011. Thúc đẩy công tác phát triển hội viên, đẩy mạnh và phát triển khối đoàn kết - hợp tác giữa các Hội Tin học thành viên. Xây dựng mô hình hoạt động các cấp hội theo định hướng vì quyền lợi hội viên với sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT-TT.
  2. Phối hợp hoạt động: tích cực và chủ động phối  hợp với các Hội Tin học thành viên, các Chi hội, các đơn vị Hội viên tập thể cùng các Hội, Hiệp hội về CNTT-TT các hoạt động vì sự phát triển CNTT-TT Việt Nam; tích cực và chủ động đề xuất và tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước xây dựng môi trường, cơ chế,  chính sách và các dự án phát triển và ứng dụng CNTT-TT.
  3. Hoạt động và sự kiện thường xuyên: Tổ chức Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam và Hội nghị các Hội Tin học thành viên tại Mỹ Tho Tiền Giang (8/2011); Tổ chức lần thứ 20 các sự kiện: Tuần lễ Tin học Việt Nam, Olympic Sinh viên Việt Nam & Kỳ thi Lập trình Sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Châu Á tại Cần Thơ (10/2011); Xây dựng Báo cáo Việt Nam ICT Index 2011 gắn liền với tổng kết 5 năm thực hiện ICT Index và xây dựng thương hiệu Vietnam ICT Insight.
  4. Tư vấn phản biện: Tích cực thực hiện các hoạt động xã hội nghề nghiệp thông qua các diễn đàn, hội thảo khoa học, quản lý theo các chuyên đề ứng dụng và phát triển CNTT-TT; Tăng cường đối thoại với các khối hội viên; Tích cực triển khai thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, dự án lớn của Đảng và Nhà nước về CNTT-TT.
  5. Giáo dục – Khoa học: Tập hợp lực lượng, xây dựng mô hình Câu Lạc bộ đào tạo nguồn lực cho CNTT-TT nhằm tìm các giải pháp đột phá về nguồn nhân lực cho CNTT các năm 2011-2015. Hoàn tất xây dựng mô hình hoạt động Khoa học - Công nghệ : nghiên cứu, tư vấn, đào tạo phát triển CNTT-TT.
  6. Thông tin -Tuyên truyền: Duy trì và nâng cao chất lượng Tạp chí Tin học & Đời sống và các trang thông tin điện tử; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng và phát triển CNTT-TT.
  7. Phong trào Văn hoá - Thể thao : Xây dựng và hoàn thiện phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ của Hội đồng hành với các hoạt động xã hội nghề nghiệp.
  8. Đối ngoại, hợp tác: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT với các tổ chức trong nước và quốc tế. Tập trung cho Đối thoại CNTT Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2011.
  9. Thực hiện các dự án và hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng: Thực hiện các dự án, đề án tư vấn phản biện về CNTT-TT, các dự án về khoa học, công nghệ và quản lý từ các nguồn vốn khác nhau; Tích cực chủ động tham gia các chương trình quốc gia như : Xúc tiến thương mại, Phần mềm nguồn mở, Thương mại điện tử, Thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp...

10.  Công tác điều hành và quản lý:  xây dựng bộ máy Văn phòng và đơn vị chuyên trách của Hội theo hướng chuyên nghiệp và thực hiện các chế độ hạch toán tài chính theo quy định của Nhà nước và tạo nguồn thu cho các hoạt động Hội. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0