Thứ ba, 26/09/2023

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 11/08/2006
Thư mời cung cấp thông tin Hội viên

Kính gửi : - Các Hội viên lão thành, các hội viên lâu năm - Các hội viên đã đăng ký trước 2003

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) được thành lập theo quyết định số 312QĐ/HĐBT ngày 17/12/2988 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). VAIP là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, thành viên của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.
Hội Tin học Việt Nam là tổ chức tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, kinh doanh, phổ biến và ứng dụng CNTT-TT. Mục tiêu của VAIP là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh các hoạt động về công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ đất nước với phương châm hoạt động: ”Đoàn kết - Hợp tác vì sự phát triển CNTT-TT Việt Nam”. Tính đến nay trong hệ thống Hội Tin học Việt Nam đã có 26 Hội Tin học thành viên từ các Tỉnh, thành cả nước, nhiều Chi hội các Bộ ngành Trung ương và các Hội viên tập thể là các Doanh nghiệp CNTT-TT có quy mô toàn quốc và liên tỉnh.
Hiện nay một bộ phận quan trọng không thể thiếu được của Hội Tin học Việt Nam là đội ngũ các hội viên đã có nhiều năm tham gia và gắn bó với Hội. Các hội viên này là thành viên quan trọng đóng góp công sức, sáng tạo cho các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT của Hội Tin học Việt Nam trong hơn 16 năm hoạt động và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam.
Theo Điều lệ sửa đổi của Hội Tin học Việt Nam (được phê duyệt tại quyết định số 96/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/9/2005), các hội viên lâu năm này được cơ cấu sinh hoạt tại các Chi hội Trung ương (nếu không sinh hoạt tại các Hội Tin học thành viên, Chi hội TW độc lập và Hội viên tập thể), vì vậy Hội Tin học Việt Nam trân trọng đề nghị các Anh, Chị hội viên lão thành, các hội viên đã đăng ký trước đây hoàn tất việc bổ xung thông tin hội viên để làm thủ tục đăng ký sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Tin học Việt Nam và chuẩn bị cho việc cấp phát thẻ hội viên trong  tháng 7/2006.
Chi tiết liên hệ qua thư điện tử tới :
vaip1@vnn.vn  hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Số 1 Hàn Thuyên Hà Nội Tel 844 8211725/9712597 Fax: 844 8211708 eMail :
vaip@vnn.vn
Website:  www.vaip.org.vn  và www.itweek.org.vn
  Trân trọng

                                                                                  T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
                                                                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

    TS. ĐỖ XUÂN THỌ


Download mẫu

Theo VP Hội
  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0