Thứ bảy, 25/05/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
Đại biểu
Công văn triệu tập đại hội  (07/12/2022)

Căn cứ quyết định số 312 QĐ/HĐBT ngày 17/12/2988 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về thành lập Hội Tin học Việt Nam; Điều lệ Hội Tin học Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 435/2012/QĐ-BNV ngày 21/5/2012 của Bộ Nội vụ; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Tin học Việt nam; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 16/1/2022; Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ ngày 12/10/2022; Kết luận của Hội nghị Hội đồng TW các Hội Tin học thành viên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ IX, Ban chấp hành Hội Tin học Việt Nam đã quyết định:
Xem công văn triệu tập tại đây.

Xem cơ cấu đại biểu tham dự tại đây.

Xem tiếp...

Công văn triệu tập Đại Hội VII ngày 9 tháng 11 năm 2011  (16/11/2011)

Đại hội lần thứ VII Hội Tin học Việt Nam sẽ tổ chức vào Chủ nhật 4/12/2011 tại Hà Nội

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) được được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định thành lập số 312QĐ/HĐBT ngày 17/12/1988. Căn cứ theo Điều lệ Hội Tin học Việt nam (được phê duyệt sửa đổi tại QĐ 96/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/9/2005); Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 20/8/2011 và Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên ngày 27/8/2011 tại Tiền Giang về các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam quyết định :

Xem tiếp...

Công văn triệu tập  (21/10/2011)

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) được được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định thành lập số 312QĐ/HĐBT ngày 17/12/1988. Căn cứ theo Điều lệ Hội Tin học Việt nam (được phê duyệt sửa đổi tại QĐ 96/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/9/2005); Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 20/8/2011 và Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên ngày 27/8/2011 tại Tiền Giang về các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam quyết định :

Xem tiếp...

Các tin khác...

tin hoc doi song
Dự báo thời tiết
automation
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
hanoi
technoaid
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0