Thứ bảy, 25/05/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
Cơ cấu và Tiêu chí BCH
CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ IX  (07/12/2022)

Số lượng ủy viên BCH và Ban kiểm tra nhiệm kỳ IX:

-       Hiện nay Hội THVN đã phát triển cả về quy mô hoạt động cũng như  số lượng các Hội tin học thành viên nên dự kiến số lượng ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ IX giữ nguyên:  29 Ủy viên BCH (số lượng ủy viên thường vụ từ 5 – 9).

-        Dự kiến số lượng ủy viên Ban kiểm tra nhiệm kỳ IX: 5 (trong đó trưởng ban kiểm tra tham gia vào Ban Chấp hành)

Xem tiếp...

CƠ CẤU VÀ TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ   (07/12/2022)

Tiểu ban nhân sự đại hội IX
DỰ KIẾN THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX
Xem công văn triệu tập tại đây.
Xem Cơ cấu ĐB tham dự tại đây.
Xem Mẫu đăng ký tham dự tại đây.

Xem tiếp...

CƠ CẤU VÀ TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ   (25/11/2011)

Các chức danh lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam

(theo nghị quyết BCH Hội Tin học Việt Nam)

 

Số lượng ủy viên BCH và Ban kiểm tra nhiệm kỳ VII:

·         Do tình hình thực tế hiện nay Hội THVN đã phát triển cả về quy mô hoạt động cũng như  số lượng các Hội tin học thành viên nên dự kiến số lượng ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ VII:  29 người (số lượng ủy viên thường vụ từ 7 – 9).

·          Dự kiến số lượng ủy viên Ban kiểm tra nhiệm kỳ VII: 5 (trong đó trưởng ban kiểm tra tham gia vào Ban thường vụ)

Xem tiếp...

CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII  (24/10/2011)

Số lượng ủy viên BCH và Ban kiểm tra nhiệm kỳ VII:

·         Do tình hình thực tế hiện nay Hội THVN đã phát triển cả về quy mô hoạt động cũng như  số lượng các Hội tin học thành viên nên dự kiến số lượng ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ VII:  29 người (số lượng ủy viên thường vụ từ 7 – 9).

·          Dự kiến số lượng ủy viên Ban kiểm tra nhiệm kỳ VII: 5 (trong đó trưởng ban kiểm tra tham gia vào Ban thường vụ)

Xem tiếp...

Các tin khác...

tin hoc doi song
Dự báo thời tiết
automation
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
hanoi
technoaid
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0