Thứ tư, 22/09/2021

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 08/12/2016
Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII

Kính gửi :   - Các Hội Tin học thành viên

- Các Chi hội trực thuộc Hội Tin học Việt nam

- Các Đơn vị Hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam

Xem CV triệu tập tại đây.

 Xem Mẫu Thông tin Đại biểu tại đây.

Xem Mẫu Thông tin Hội THTV tại đây.

   Căn cứ quyết định số 312 QĐ/HĐBT ngày 17/12/2988 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng cho phép thành lập Hội Tin học Việt nam; Điều lệ Hội Tin học Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 435/2012/QĐ-BNV ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Tin học Việt nam; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 16/1/2016; Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ ngày 12/10/2016; Kết luận của Hội nghị Hội đồng TW các Hội Tin học thành viên ngày 25/8/2016 tại Lý Sơn, Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Ban chấp hành Hội Tin học Việt Nam đã quyết định:

1.       Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII

Hà nội, Ngày thứ sáu 17/2/2017

Địa điểm: KS Pan Pacific Hanoi, số 1 Đường Thanh Niên Hà Nội

2.       Cơ cấu Đại biểu tham dự Đại hội theo các Tổ chức của Hội như sau:

A.       Ban Chấp hành đương nhiệm: 29 đại biểu (là Ủy viên BCH)

B.       Ban Kiểm tra đương nhiệm: 5 đại biểu (là uỷ viên Ban Kiểm tra)

C.       Các Hội Tin học thành viên (40 tỉnh thành và một ngành kinh tế):

-          Hội Tin học Viễn thông Hà Nội và Hội Tin học Tp HCM: mỗi hội cử không quá 10 Đại biểu.

-          Hội Tin học các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ: mỗi hội cử  không quá 05 Đại biểu.

-          Các Hội Tin học thành viên còn lại: mỗi hội cử không quá 03 đại biểu.

-          Các tỉnh chưa thành lập Hội nhưng đã có Ban vận động thành lập Hội Tin học tỉnh: cử không quá 01 đại biểu.

D.       Các Chi Hội Trung ương: mỗi chi hội cử không quá 03 đại biểu

E.        Các đơn vị Hội viên tập thể: mỗi đơn vị cử không quá 02 đại biểu

F.        Ban Thường vụ sẽ quyết định bổ sung đại biểu nhưng không quá 05 người.

Danh sách cụ thể sẽ đăng ký trước ngày 10/12/2016 theo các đầu mối tổ chức của Hội, thông qua Ban Thường vụ và công khai danh sách trên website của Hội. 

3.       Các hội viên lão thành, hội viên lâu năm, các uỷ viên BCH các nhiệm kỳ trước được trân trọng mời dự với tư cách khách mời của Đại hội.

4.       BCH sẽ mời đại diện các Bộ, ngành và một số cơ quan có liên quan đến hoạt động hội, đại diện một số ban vận động thành lập Chi hội Tin học và một số phóng viên báo chí truyền hình tham dự với tư cách khách mời Đại hội.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, đề nghị các Hội Tin học thành viên, các Chi Hội, các đơn vị Hội viên tập thể thực hiện các công việc chuẩn bị sau :

1)       Đề cử chính thức danh sách đại biểu theo cơ cấu như nêu ở mục 2 “Cơ cấu đại biểu” (mẫu kèm theo). Gửi danh sách đại biểu cho Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Tin học Việt Nam trước ngày 10/12/2016 theo địa chỉ:

Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel 384 8211725/39712597

 eMail : office@vaip.vn  liên hệ cô Trang Nhung, Mobile: 0934410585)

2)       Danh sách đại biểu ghi rõ các thông tin về đại biểu để công bố công khai tại Đại hội và trên website tại địa chỉ: http://www.vaip.vn/daihoiVIII/

3)       Các đại biểu tham dự Đại hội tự bố trí kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

4)       Các Hội Tin học thành viên thành lập các Đoàn đại biểu tham dự (dự kiến hỗ trợ mỗi Hội Tin học thành viên 1 triệu đồng).

5)       Các đầu mối tổ chức của Hội (nếu có thể) đề cử trước nhân sự để bầu vào Ban chấp hành Hội THVN khóa VIII và các chức danh Hội theo quy định của Điều lệ, gửi đề cử trước 1/12/2016.

6)       Các đầu mối tổ chức của Hội (nếu có thể) đăng ký và gửi các tham luận tại đại hội trước cho Ban tổ chức Đại hội để bố trí phát biểu và đưa vào tài liệu Đại hội.

7)       Các đầu mối tổ chức của Hội gửi Giới thiệu về tổ chức của mình và phương hướng hoạt động để đưa vào tài liệu Đại hội và công bố trên website của Hội Tin học Việt Nam.

8)       Các đầu mối tổ chức của Hội căn cứ hoạt động của mình gửi danh sách đề nghị khen thưởng (bằng khen của VAIP, Bộ TTTT, Liên hiệp các hội KHKT VN) để Ban thi đua khen thưởng xem xét đề xuất. Danh sách phải được gửi trước ngày 25/11/2016 kèm báo cáo thành tích.

9)       Từ ngày 1/12/2016 trên trang http://www.vaip. vn/daihoiVIII/ sẽ công bố Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VII (2011-2016) và Phương hướng nhiệm kỳ VIII (2016-2021) để các tổ chức và hội viên đóng góp ý kiến.

10)         Thông tin về Đại hội VIII sẽ được công bố trên http://www.vaip.vn/daihoiVIII/

Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua thư điện tử office@vaip.vn  hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam theo địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel. 04-38211725/04-39712597

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0