Thứ tư, 24/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 13/06/2007
Công văn của Ban chỉ đạo về Công nghệ thông tin

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------------------------
Số: 04/BCĐ CNTT-TT-VP
V/v: Cung cấp số liệu  về mức độ sẵn sàn ứng dụng & phát triển CNTT-TT năm 2006
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05  năm 2007
 

 Kính gửi: ...................................................................

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam thông qua Báo cáo Việt Nam ICT index 2005, nhằm tiếp tục và định kỳ đánh giá thực trạng tình hình và đề xuất những  giải pháp cần thiết thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT ở nước ta trong  thời gian  tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT giao nhiệm vụ cho Hội Tin học Việt Nam thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 90, 91 và các ngân hàng thương mại năm 2006  (Việt Nam ICT Index 2006).

Ban Chỉ đạo đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo. Các số liệu cung cấp của của Quý cơ quan sẽ là tài liệu quan trọng giúp Ban Chỉ đạo đánh giá đúng mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT ở nước ta và đề ra các giải pháp thích hợp cho những năm tiếp theo. Đề nghị Quý Cơ quan quan tâm, chỉ đạo và tạo  điều kiện  thuận lợi cho việc thu thập và cung cấp số liệu.

Phiếu điều tra đề nghị gửi về: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, số 1 Hàn Thuyên, Hà Nội trước ngày 20/06/2007.

Các thông tin liên quan xin liên hệ qua: Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (Điện thoại: 04-9436734 – canh Phúc; Fax: 04-9436814; hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam (Điện thoại : 04-8211725/9712597 - chị Phượng ; Fax: 04-8211708; eMail: vaip@vnn.vn ) .

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tập đoàn, tổng công ty 90, 91;

- Các ngân hàng thương mại;

- Hội Tin học Việt Nam;

- Lưu VP58.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Trung Tá

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

 

Download các tài liệu sau:
1. Công văn BCĐ về VN ICT index : CV BCD (PDF)

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0