Thứ ba, 16/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ

Hoạt động của Hội

Một số hoạt động thường xuyên của VAIP

-          Tổ chức “Tuần lễ Tin học Việt Nam” và các triển lãm CNTT-TT

-          Phối hợp tổ chức Hội chợ Triển lãm Vietnam ICT Comm

-          Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam

-          Tổ chức kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á

-          Phối hợp tổ chức hội thi Tin học Trẻ Không chuyên Toàn quốc và Hội thi Cán bộ Công chức Viên chức trẻ toàn quốc.

-          Phối hợp tổ chức Giải thưởng Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực CNTT-TT

-          Tổ chức Hội nghị các Hội Tin học thành viên

-          Đồng tổ chức hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam.

-          Chủ trì Giải CUP vàng CNTT-TT Việt Nam cho các lĩnh vực CNTT-TT.

-          Đồng tổ chức Giải thưởng “ICT-Thắp sáng niềm tin” cho người khuyết tật.

-          Phát triển và hỗ trợ đào tạo, phổ cập kiến thức tin học cho toàn xã hội

-          Xuất bản tạp chí Tin học & Đời sống, chuyên san Tin học & Nhà trường, Tin học Chỉ dẫn & Tìm kiếm

-          Chủ trì và duy trì các trang thông tin hoạt động hội www.vaip.vn và trang hoạt động www.OLP.vn 

-          Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và VTC phát sóng thường kỳ chuyên đề ứng dụng CNTT-TT trên các kênh truyền hình.

-          Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, dự án CNTT.

-          Tham gia đại diện trong các hoạt động và đóng góp ý kiến cho các chủ chương, chính sách quan trọng về định hướng phát triển CNTT-TT Việt Nam.

-          Thực hiện Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT-TT qua Việt Nam ICT index hàng năm.

-          Chủ trì và phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia cho cộng đồng doanh nghiệp CNTT-TT.

-          Các hoạt động phối hợp với các Cơ quan, tổ chức CNTT-TT Việt Nam và Quốc tế, các hoạt động phối hợp giữa các Hội, hiệp hội xã hội nghề nghiệp có uy tín tại Việt Nam. Các hoạt động phối hợp với các Hội Tin học thành viên.

 

Các hoạt động tư vấn, phản biện và các chương trình dự án của VAIP:

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Tin học Việt Nam là “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT-TT của Nhà nước và xã hội” (trích điều lệ Hôi Tin học Việt Nam”.

·         Liên tục từ khi thành lập đến nay các thành viên Hội đã chủ động tích cực xây dựng định hướng ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam từ Chỉ thị 49 CT, Chỉ thị 58 CT, Nghị Quyết 36 về định hướng ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam các giai đoạn những năm 90, giai đoạn 2000-2005 và từ 2005 đến nay.

·         Tham gia góp ý, tư vấn, thẩm định các văn bản định hướng quan trọng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam như: Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT (20011), Dự thảo nghị quyết mới của Bộ Chính trị về CNTT thay thế Chỉ thị 58 (2013).

·         Đã có nhiều hoạt động cụ thể và tham gia thực sự vào các dự án trọng điểm của nhà nước; đã và đang từng bước tiếp nhận các công việc cụ thể sử dụng nguồn ngân sách nhà nước nhằm mang lại hiệu quả thực tế cho hoạt động Hội và quyền lợi Hội viên.

·         Tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về ứng dụng CNTT với nhiều hoạt động cụ thể và các kiến nghị và ý kiến đóng góp.

·         Là thành viên tích cực trong hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT (từ 2014).

·         Tham gia soạn thảo và góp ý kiến cho chương trình xây dựng Luật Giao dịch điện tử, Luật CNTT và mới nhất là Luật Công nghệ cao.

·         Tham gia soạn thảo và góp ý kiến cho các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật CNTT, Nghị định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định Thương mại điện tử v.v.

·         Thẩm định nhiều chương trình dự án CNTT-TT như: Quy hoạch BC-VT và CNTT, Chiến lược phát triển, Chương trình trọng điểm, Chương trình doanh nghiệp (191), các chiến lược, chính sách ....

·         Thực hiện nhiều dự án tư vấn, đánh giá với Bộ KH-CN, Bộ Thương mại, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế.

·         Tham gia Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm Quốc gia của Chính phủ và Bộ Thương mại. Các chương trình đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp CNTT-TT và mang lại phần đóng góp tự nguyện kinh phí quản lý cho Hội từ các doanh nghiệp.

·         Tích cực tham gia đề án “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT cho doanh nghiệp” (Đề án 191); Tham gia các dự án về phần mềm nguồn mở, chuẩn trao đổi thông tin, dự án về thương mại điện tử ....

·         Tích cực tham gia tư vấn phản biện trong các vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm cuối năm 2006, đầu năm 2007 đều đã có văn bản gửi Thủ tướng đóng góp các ý kiến về BQPM trong xu thế hội nhập và vấn đề chính phủ mua phần mềm của Microsoft. Tích cực và tham gia triển khai xã hội hoá phần mềm nguồn mở ở Việt Nam.

·         Chủ trì tổ chức thực hiện điều tra đánh giá Việt Nam ICT Index liên tục từ năm 2005 đến nay và công bố kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index cho 4 nhóm đối tượng Tỉnh thành, Bộ ngành, Ngân hàng và Doanh nghiệp lớn.

·         Tư vấn xây dựng đề án đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) cho các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ LĐTBXH v.v.

 

Các hoạt động tư vấn, phản biện và các chương trình dự án điển hình:

·         1989-1990 Tư vấn và đánh giá đề án  tổng thể “Ứng dụng Tin học vào công tác quản lý ngành Tài chính”. Đến nay ứng dụng CNTT ngành Tài chính đã triển khai được gần 20 năm đến cấp xã với tổng kinh phí đầu tư năm 2009 lên tới trên 1800 tỷ đồng.

·         Tư vấn và tham gia biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CNTT-TT như: Luật Giao dịch điện tử (2006), Luật Công nghệ thông tin  (2007), các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật trên.

·         Tư vấn, thẩm định và tham gia biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phần mềm và dịch vụ CNTT như: Nghị nghị đinh 102/2009 về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà , các Nghị đinh về quản lý Internet, Nghị định về dịch vụ CNTT ...

·         Tư vấn và thẩm định các chiến lược, quy hoạch  về CNTT như: Xây dựng Nghị quyết 49CP ngày 4/8/1993 về "Phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam trong những năm 90" (1992),  Xây dựng Chỉ thị 58/CT/TƯ ngày 5/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa (1999-2000).

·         Thẩm định định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”)

·         Tư vấn, thẩm định đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” được Thủ tướng phê duyệt vào 9/2010.

·         Xây dựng đề án Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) cho Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT cho các đối tượng Bộ - Ngành, Tỉnh thành, các Doanh ghiệp lớn và Ngân hàng thương mại (2005-2011).

·         Tư vấn xây dựng đề án đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) các Bộ Tài chính (2008-2010), Bộ Nông nghiệp và PTNT (2009-2010), Bộ LĐTBXH (2010), các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế v.v.

·         Tư vấn và thẩm định các tiểu dự án trong “Dự án phần mềm nguồn mở Quốc gia 2003-2008”.

·         Tư vấn xây dựng Cổng thông tin điện tử cho Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (eVUSTA) - 2008-2009

·         Tư vấn xây dựng Cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

·         Thực hiện dự án của VUSTA (2008-2009): “Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán, đánh giá chất lượng môi trường không khí và dự báo diễn biến môi trường không khí trong tương lai tại các khu công nghiệp”.

·         Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT-TT ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010-2011).

·         Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT-TT ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010-2011), tư vấn các dự án CNTT cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

·         Tư vấn, thẩm định góp ý kiến xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia trong đó có : CSDL dân cư, hộ tịch; CSDL doanh nghiệp, CSDL đất đai ….

·         Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT-TT ngành Y tế: Đề án Telemedicine (2010-2011), Đề án y bạ điện tử (2010-2010).

·         Tư vấn đánh giá kết quả thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử tại 02 quận Ngô Quyền và Hồng Bàng, thành phồ Hải Phòng (2016).

·         Thành viên (chủ tịch) Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực CNTT năm 2011 (Bộ KH&CN).

·         Xây dựng Cổng thông tin Doanh nghiệp ICT Việt Nam Hoa Kỳ (2010-2011).

·         Thành lập Câu lạc bộ Phần mềm nguồn mở Việt Nam chuyên trách hoạt động trong tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng và phát triển Phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.

·         Thành lập Câu lạc bộ các Trường – Khoa đào tạo CNTT-TT chuyên trách hoạt động trong tuyên truyền, phổ biến, liên kết và phát triển đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT trong các Viện, Trường đào tạo CNTT-TT.

·         Thành lập Viện Tin học Nhân dân tổ chức KH&CN trực thuộc chuyên hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, giám sát, thẩm định và phản biện về CNTT; triển khai các hoạt động đào tạo phổ cập về CNTT-TT; triển khai các hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế và dịch vụ CNTT.

·         Các hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam, các Hội Tin học thành viên đã tham gia trực tiếp và xây dựng các dự án CNTT cho các Bộ, ngành như Tài chính, Giao thông ... và nhiều Quy hoạch phát triển CNTT các Tỉnh thành.

·         Các hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam đã tham gia trực tiếp và xây dựng các cổng thông tin quốc gia như: các Cổng thông tin các bộ ngành: Tài chính, Thương mại, .... Các Hội Tin học thành viên đã tham gia xây dựng và tư vấn xây dựng nhiều Trang thông tin và Cổng thông tin điện tử các Tỉnh, thành phố  trên cả nước.

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0