Thứ ba, 25/06/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 05/07/2016
THÔNG BÁO SỐ 01. Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 20 tổ chức tại Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi vào 24-26/8/2016

THÔNG BÁO SỐ 01

Về việc tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin
và Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại Quảng Ngãi

Kính gửi: ……………………………………………………………………

 …………………………………………………………………….

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành của đất nước trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XX sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 8/2016 với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông với Biển – Đảo Việt Nam”.

I. MỤC ĐÍCH

1. Hội thảo hợp tác phát triển giữa các tỉnh/thành cùng các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, nhằm tìm kiếm các giải pháp phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển-đảo;  đồng thời cũng là cơ hội để tìm tiếng nói chung trong việc “Xây dựng mô hình Chính quyền điện tử” theo nội dung của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

2. Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XX tổ chức tại Quảng Ngãi cũng là dịp để các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông thể hiện trách nhiệm của mình đối với truyền thống lịch sử, các bậc vĩ nhân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước thông qua việc tìm hiểu, khám phá về văn hóa, lịch sử, con người gắn với các địa danh của đất nước nói chung và huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

3. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, tìm kiếm hợp tác, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong việc đảm bảo an ninh- quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ-TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thong tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

      II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.   Cơ quan bảo trợ: Kính mời Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

2.   Các cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Tin học Việt Nam.

3. Ban Tổ chức Hội thảo: UBND tỉnh Quảng Ngãi, Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Chính phủ; các bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công Nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công An; Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi; các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

4. Các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT.

5. Các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo về CNTT-TT ngoài tỉnh.

6. Các trường học và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

7. Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT trong nước và quốc tế.

8. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: 02 ngày, 25-26/8/2016.

1.1. Ngày trước Hội thảo (thứ Tư, 24/8/2016)

- Tổ chức đón đoàn đại biểu đến tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức khai mạc triển lãm hình ảnh, hiện vật lịch sử đất nước con người Quảng Ngãi, đặc biệt là quá trình phát triển và bảo vệ chủ quyền Biển – Đảo thông qua hình ảnh đảo Lý Sơn; triển lãm các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT, Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

1.2. Ngày Hội thảo chính (thứ Năm, 25/8/2016)

 Buổi sáng: Lễ chào cờ hướng tới biển đảo tổ quốc; Tổ chức phiên toàn thể tại Hội trường chính

- Chương trình khai mạc Hội thảo.

- Tổ chức báo cáo tham luận quan trọng theo chủ đề hội thảo.

- Các báo cáo hiện trạng, giải pháp, sản phẩm dịch vụ ứng dụng CNTT-TT phục vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia gắn với phát triển kinh tế biển.

- Báo cáo liên quan tới Việt Nam ICT- Index.

- Tặng máy tính, thiết bị cho một số trường học và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều: Tổ chức báo cáo tham luận tại Hội trường chính và 02 Hội trường phụ.

+ Tại Hội trường chính:

   - Các  Báo cáo các mô hình, thực trạng, kinh nghiệm triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP;

- Các báo cáo liên quan đến thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến gắn liền với cải cách hành chính;

- Trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần XXI năm 2017 cho đại diện tỉnh đăng cai;

- Đánh giá kết quả Hội thảo, Triển lãm và trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia triển lãm và tài trợ Hội thảo;

- Bế mạc Hội thảo.

+ Tại các Hội trường phụ: Các Báo cáo về giải pháp ứng dụng CNTT-TT; An toàn an ninh thông tin của Tổ chức, Doanh nghiệp (các sản phẩm, giải pháp cho chủ quyền Biển –Đảo và phát triển kinh tế biển; kinh nghiệm, sản phẩm, giải pháp cho dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính).

1.3. Ngày thứ hai (thứ Sáu, 26/8/2016)

Tổ chức Hội nghị bàn tròn trao đổi kinh nghiệm - cơ hội hợp tác giữa Hội tin học Việt Nam và các Hội Tin học các tỉnh/thành.

Tổ chức tham quan một số khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.

2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Huyện đảo Lý Sơn ,Tỉnh Quảng Ngãi.

 

V. NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Chủ đề chính trong Hội thảo:

1.1. Đối với cấp Trung ương:

- Thực trạng và các nhu cầu bức thiết với ngành CNTT- TT phục vụ quản lý tài nguyễn, bảo vệ môi trường , hoạt động sản xuất của ngư dân trên biển và các đảo xa bờ.

- Hiện trạng và định hướng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

- Cơ chế, chính sách, định hướng triển khai, tích hợp kết nối dịch vụ hành chính công các cấp phục vụ chính quyền điện tử.

- Thực trạng và xu hướng về an ninh, bảo mật. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Mô hình đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT theo phương thức PPP (Public - Private Partnership) và xu thế cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT-TT. Phương thức  “Lãnh đạo công – Quản trị tư”, “Đầu tư công – Quản lý tư” đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

1.2. Đối với cấp tỉnh/thành:

a) Các mô hình nổi bật trong tỉnh Quảng Ngãi:

- Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Mô hình liên thông hệ thống quản lý văn bản các cấp.

- Giải pháp, lộ trình triển khai các hệ thống thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến.

b) Các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành bạn:

- Mô hình và hiện trạng ứng dụng CNTT-TT phục vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia gắn với phát triển kinh tế biển của các địa phương, ngành.

- Mô hình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến các cấp.

- Giải pháp chứng thực pháp lý văn bản, chữ ký số.

c) Giải pháp, công nghệ và phát triển nguồn lực CNTT-TT:

- Phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng đồng bộ.

- Phát triển nguồn lực CNTT-TT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

- An toàn, an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ thông tin.

2. Các hoạt động song song Hội thảo:

a) Tổ chức triển lãm sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông:

- Triển lãm giới thiệu hình ảnh, hiện vật lịch sử về Đảo Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế xã hội gắn bảo vệ chủ quyền quốc gia; giới thiệu đảo Lý Sơn trên đường trở thành công viên địa chất toàn cầu.

- Tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm CNTT-TT của các đơn vị trong và ngoài tỉnh và một số sản phẩm từ nguồn đề tài Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tổ chức trao tặng máy tính, thiết bị:

Tặng máy tính, thiết bị cho một số trường học, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên:

Tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.

d) Đoàn ô tô đường trường ICT Caraval 2016:

Ban Tổ chức sẽ có chương trình đăng ký tham gia đoàn ô tô đường trường ICT Caraval 2016 cho các đại biểu tham dự, dự kiến:

-  Đoàn Caraval từ Hà Nội: kết nối các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ hướng tới Lý Sơn, Quảng Ngãi (do Hội Tin học Việt Nam tổ chức).

-  Đoàn Caraval từ thành phố Hồ Chí Minh: kết nối ICT các tỉnh phía Nam và Nam Trung bộ hướng tới Lý Sơn, Quảng Ngãi (do Hội Tin học Tp Hồ Chí Minh tổ chức).

e) Tham quan du lịch:

Nhân sự kiện được tổ chức tại đảo Lý Sơn, Ban Tổ chức sẽ giới thiệu chương trình đăng ký cho các đại biểu thăm quan du lịch lịch sử, công viên địa chất, văn hoá huyện đảo Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp hội thảo vào các ngày nghỉ sau hội thảo.

VI. DỰ KIẾN KẾT QUẢ HỘI THẢO

1. Hội thảo gửi đi thông điệp và hình ảnh của cộng đồng CNTT-TT cả nước hướng tới biển đảo gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

2. Hội thảo là cơ hội đánh giá, tìm kiếm các giải pháp cụ thể, hiệu quả và thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT phục vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia gắn với phát triển kinh tế biển

3. Nâng cao nhận thức về vai trò ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong giai đoạn tới với định hướng: “Chính quyền điện tử: nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; đề xuất và quán triệt định hướng mới thông qua các giải pháp, mô hình và kinh nghiệm của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương.

4. Trao đổi mô hình, kinh nghiệm cho các tỉnh, thành cả nước và góp ý trực tiếp về Chính quyền điện tử để Quảng Ngãi và các tỉnh xây dựng, triển khai dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp; Góp phần sớm thực hiện thành công Nghị quyết 36a/NQ-CP.

5. Xây dựng các chương trình hợp tác ứng dụng CNTT - TT phục vụ phát triển.

6. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT-TT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

VII. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Với tính chất quan trọng, quy mô của Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT, để công tác tổ chức được chu đáo đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự, tham gia báo cáo tham luận, tài trợ, triển lãm, trưng bày các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực CNTT-TT tại Hội thảo.

1. Đăng ký tham dự Hội thảo:

a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi:

Địa chỉ: 118 Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 055.3718.257/090.2030.090, Fax: 055. 3711.577, Email: dungbtp@ict-quangngai.gov.vn (Bà Bùi Thị PhươngDung – Phòng CNTT).

b) Văn phòng Hội Tin học Việt Nam:

Địa chỉ : Tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. ĐT: 04.38211725 /39712597 máy lẻ 601, 603, Fax: 04.38211708, Email : vaip@vnn.vn hoặc vpvaip1@gmail.com (Bà Nguyễn Xuân Hương, di động 0986727473)

2. Đăng ký tham luận và các hoạt động song song hội thảo: Đề nghị gửi bản in, kèm theo văn bản điện tử qua địa chỉ hộp thư điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 118 Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 055. 3718.257/0982.142211, Fax: 055. 3711.577, Email: hoangnqh@ict-quangngai.gov.vn (Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng – Phòng CNTT).

Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận:

- Đăng ký chủ đề, tóm tắt báo cáo, gửi trước ngày 10/7/2016.

- Toàn văn báo cáo tham luận, gửi trước ngày 5/8/2016.

Thời hạn đăng ký tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm: trước ngày  10/7/2016.

3. Đăng ký tài trợ hội thảo: Ban Tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức tham gia đóng góp ủng hộ và tài trợ Hội thảo; đăng ký trước ngày   10/7/2016 bằng công văn, email hoặc fax về địa chỉ:

Địa chỉ: 118 Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 055. 3718.257/090.2030.090, Fax: 055. 3711577, Email: dungbtp@ict-quangngai.gov.vn (Bà Bùi Thị PhươngDung – Phòng CNTT).

4. Thông tin về Hội thảo tại các website:

http://ict2016.quangngai.gov.vn

http://www.vaip.org.vn

Ban Tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo./.

 

  

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

LÊ QUANG THÍCH

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0