Thứ tư, 24/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 14/06/2007
Công văn số 46 của VP BCĐ về gia hạn nộp số liệu

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG

-------------------------

Số:   46/BCĐ CNTT-TT-VP

V/v: lùi  hạn nộp Báo cáo số liệu

về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT năm 2006 tới 15/7/2007


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày14  tháng 06  năm 2007

 

Kính gửi: .................................................................................
     
Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT đã có công văn số 04/BCĐ CNTT ngày 29/5/2007 về việc thực hiện  đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT-TT của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 90, 91 và các ngân hàng thương mại năm 2006  (Việt Nam ICT Index 2006).
Theo ý kiến của một số cơ quan, việc thu thập và tổng hợp số liệu đánh giá từ các đơn vị trực thuộc cần  thời gian   nên thời hạn nộp trước 20/6/2007 là rất gấp, theo đề nghị của  Hội Tin học Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin xin thông báo :
Phiếu điều tra đề nghị gửi về: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, số 1 Hàn Thuyên, Hà Nội trước ngày 15/07/2007.
Các thông tin liên quan xin liên hệ qua: Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (Điện thoại: 04-9436734 – anh Phúc; Fax: 04-9436814 hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam (Điện thoại : 04-8211725/9712597 - chị Phượng ; Fax: 04-8211708; eMail:
vaip@vnn.vn ) .
Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổng công ty 90, 91;
- Các ngân hàng thương mại;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Lưu VP58.

 

   CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Hoàng Quốc Lập
 

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0