Thứ tư, 24/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 14/11/2018
Hà Nội: Giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp từ 17/11

Kể từ 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đã vận hành, triển khai trên địa bàn. Ảnh: Theo Kinh tế Đô thị.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội,  UBND TP.Hà Nội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến các cấp trên Thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thông một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp. Dừng việc duy trì, vận hành các ứng dụng một cửa điện tử do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai trước đây.

Cải cách phương pháp tổ chức triển khai, áp dụng hình thức báo cáo điện tử, giảm họp, đưa ứng dụng họp trực tuyến trong công tác đào tạo và trao đổi công việc giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Quán triệt, chỉ đạo Bộ phận một cửa và các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố; khẩn trương rà soát, phối hợp đơn vị hỗ trợ triển khai cập nhật đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; tham mưu, đề xuất khen thưởng hay phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các biến động thay đổi về TTHC, mã TTHC và quy trình giải quyết theo quy định (khi có bổ sung mới hoặc bãi bỏ TTHC) chậm nhất 2 ngày kể từ khi được cấp có thấm quyền công bố cho đơn vị hỗ trợ triển khai.

Sở TT&TT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với đơn vị hỗ trợ triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp để tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, khẩn trương gửi thông tin về Văn phòng UBND Thành phố qua hòm thư điện tử kythuat@hanoi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo; Thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị đến nay vẫn còn hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi sang Hộ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp theo đúng tiến độ yêu cầu.

Trước đó, từ ngày 26/10/2018, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đã vận hành, triển khai trên địa bàn. Trước những nỗ lực, cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giao, đến nay, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn đã triển khai và tiếp nhận 69.427 hồ sơ TTHC, thực hiện giải quyết 64.011 hồ sơ TTHC đúng hạn (đạt hơn 92%) trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp. Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, tổ chức của Thủ đô.

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0